• Rada internátu

  • Zloženie Rady školského internátu od 19.6.2023

   Mgr. Alena Galliková - predseda Rady ŠZ

   Mgr. Gabriela Gačková - podpredseda Rady ŠZ

   Zástupcovia rodičov:

   RNDr. Iveta Germanová

   Mgr. Mária Virostková

   Jozef Jendrichovský

   Zástupcovia ppedagogických zamestnancov

   Mgr. Veronika Lešková

   Zástupca nepedagogických zamestnancov

   Michaela Marcinášková

   Zástupcovia zriaďovateľa

   JUDr. Boris Bilčák

   JUDr. Jarmila Zvarová

   Ing. Milan Lesňák

   Mgr. Marcel Vrchota

    

   Štatút rady školského zariadenia

   smernica-statut-rady-skoly_2023.pdf