• KTO SME

   Vedenie internátu:

   riaditeľ: PaedDr. Eva Brnová   

   kontakt: riaditel@simedke.sk

                 055/786 09 16

   zástupca pre výchovu: Mgr. Martin Horváth

   kontakt: martin.horvath@simedke.sk

                 055/786 09 53

   zástupca pre vzdelávanie: Mgr. František Stacho

   kontakt: frantisek.stacho@simedke.sk

                 055/786 09 33

   vedúci výchovy: Mgr. Pavel Hudaček

   konakt: pavel.hudacek@simedke.sk

                055/786 09 55

   Školský internát bol založený v roku 1958 a ide o samostatné výchovno - vzdelávacie zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktoré poskytuje ubytovanie, stravovanie a výchovno - vzdelávaciu činnosť žiakom, ktorí študujú na niektorej zo stredných škôl na území mesta Košíc.

   Svojou kapacitou patrí k najväčším školským internátom nielen v Košickom kraji, ale na celom Slovensku.

   Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v bunkách, každá bunka má dve dvojposteľové izby, chodbu, kúpeľnu a WC. V izbách a v spoločných priestoroch školského internátu majú žiaci vytvorené optimálne podmienky pre štúdium, aktívne využitie voľného času i relax. Kuchynky sú  vybavené mikrovlnými rúrami na každom poschodí.
   Klubové miestnosti s TV a DVD na každom poschodí.
   Zrkadlovú tanečnú miestnosť, miestnosť pre výtvarne nadaných žiakov - tvorivé dielne, miestnosť pre hudobne nadaných žiakov FO-NO.
   Študovne, skupinové miestnosti.
   Internetové pripojenie na izbách (WiFi).
   Redakciu - miestnosť pre tvorbu časopisu ŠI "SPOLOČNE-Intrákoviny".
   Knižnicu s knižným fondom cca 5000 kníh s bohatou ponukou populárnych i náučných časopisov.
   Štyri dobre vybavené posilñovne a ihrisko.
   Stolný tenis v štyroch miestnostiach.
   Biliard a stolný futbal.

   Ponúkame bohaté kultúrne a športové vyžitie, rozvíjanie talentu a záujmov v záujmových útvaroch a veselých  celointernátnych akciách.

   Vychovávatelia vedú žiakov k zodpovednosti a samostatnosti a pripravujú ich tak spolu so školou pre budúci život.

   ŠI je zapojený do projektu škôl podporujúcich zdravie - Zdravý domov i do ďalších projektov. Žiaci školského internátu vydávajú vlastný časopis " SPOLOČNE " Intrákoviny.