• Psychologické poradenstvo pre žiakov ŠI

   Študenti ubytovaní na ŠI Medická 2 majú možnosť využívať konzultačné a poradenské služby školskej psychologičky, zamerané na problémy a ťažkosti, s ktorými sa stretávajú počas štúdia na strednej škole a počas ich pobytu na internáte.

   Najčastejšie problémy, ktoré školský psychológ rieši sú:

   • problémy v učení spôsobené nízkou motiváciou k učeniu, problémami s pozornosťou, nepriaznivými vzťahmi v triede alebo s učiteľmi, neschopnosťou sa efektívne učiť, zlým prospechom a pod.

   • problémy osobnostné, vývinové, sociálne alebo emocionálne (problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi alebo rovesníkmi, so spolužiakmi či spolubývajúcimi, problémy v partnerských vzťahoch, hľadanie samého seba, problémy utriediť svoje myšlienky a pod.)

   • problémy v otázkach sebavýchovy, osobnostného rastu, sebapoznávania, či sebazdokonaľovania

   • profesíjne poradenstvo, teda voľba budúceho štúdia na vysokej škole alebo budúceho kariérneho zamerania po škole, poskytovanie profesíjnych informácií

   • psychologická podpora pri zvládaní stresových a záťažových životných ťažkostí, študijných či životných kríz, minulých či aktuálnych traumatických udalostí

   • podporná psychologická pomoc pri mentálnych problémoch, ako podpora psychiatrickej medikanóznej liečby, alebo klinickej terapeutickej liečby

   Zastaviť sa za mnou môžeš teda kedykoľvek keď si nevieš rady ako ďalej, máš problém, ktorý ťa ťaží a nevieš si s ním poradiť, momentálne prežívaš náročné obdobie a nemáš prostriedky, ako sa s tým vyrovnať alebo potrebuješ naviesť na správne riešenie.

   Nájdeš ma v miestnosti č. 38 na prízemí, v časoch:

   PONDELOK - STREDA: 13:00 - 21:00

   ŠTVRTOK: 11:00 - 19:00

   PIATOK: 08:00 - 16:00

   Alebo mi môžeš napísať na Edupage alebo e-mail: zuzana.krnacova@simedke.sk a dohodneme si termín stretnutia.

    

   Psychologické poradenstvo pre pedagogických zamestnancov

   Rovnako ako študenti ubytovaní na ŠI, tak aj vychovávatelia pracujúci na ŠI môžu využiť služby školského psychológa pracujúceho na internáte. Zastaviť za mnou sa môžete nielen s otázkami ohľadne výchovy a výchovných problémov žiakov, ale aj s otázkami osobnostného rozvoja, syndrómu vyhorenia, pomoci pri informovanosti žiakov o špecifických odborných témach, pomoci pri riešení konfliktov medzi žiakmi, alebo nevhodného správania sa žiakov, porušovania školského poriadku žiakmi a pod.

   Rovnako ma môžete kontaktovať cez Edupage alebo e-mailom na: zuzana.krnacova@simedke.sk, prípadne telefonicky: klapka 45. Nájdete ma v kancelárii č. 38 a to v čase uvedených pracovných hodín.

    

   Psychologické poradenstvo pre zákonných zástupcov

   Ak ako rodičia potrebujete poradiť alebo usmerniť v rámci zložitej situácie s vašim dieťaťom, neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom Edupage, e-mailu: zuzana.krnacova@simedke.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 055/786 09 45.

   Na správy odpíšem do 24 hodín a ak Vám nezdvihnem telefón, znamená to, že buď mám akurát sedenie, alebo nie som v práci - ozvem sa Vám spätne akonáhle to bude možné.

   Mgr. Zuzana Krnáčová

   školský psychológ